I gult och blått

Nationaldagen 2018

Tidningen Svegot firar Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag.

NATIONALDAGEN. I dag firar Tidningen Svegot Sveriges nationaldagen genom flera publiceringar på temat. Den fjärde för dagen är Daniel Fallströms dikt, I gult och blått. Det är riksbyggaren Gustav Vasas ord som förmedlas till oss – och manar oss att vara svenskar.

Varer svenske!

Unga släkte, du som träder
stolt en dag för framtids dörr,
minns i sol och minns i skugga
ädelt valspråk ifrån förr!

Gamle konung Gösta sade:

”Varer svenske!” Dessa ord
innefatta tro och kärlek
till den karga svenska jord.

Varer svenske! Hör, det klingar
liksom rassel utaf svärd,
när i blod de mörke bergsmän
gåfvo friheten sin gärd!

”Varer svenske!” Som en lösen
dånar det en aftonstund,
när den unge Karl den elfte
intog höjderna vid Lund.

Vid Svensksund, när Finska viken
färgades som vallmo röd,
genom dundrét från kanoner
”varer svenske”! trotsigt ljöd.

Jämt när landet var i fara,
när det kräfde skydd och huld,
kunde konung Göstas valspråk
icke vägas upp med guld.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!