Flaggans dag

Nationaldagen 2018

Tidningen Svegot firar Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag.

NATIONALDAGEN. I dag firar Tidningen Svegot Sveriges nationaldagen genom flera publiceringar på temat. Den första i raden är Per Hallströms dikt, Flaggans dag, som tar avstamp i Unionsupplösningen.

Flyg raskt i topp, vår gamla flagg,
och signa nya tider!
Den flik, som bar på småsint agg,
ur duken slets omsider.
Ej längre störs vår harmoni;
mot sommarluft i sol du står med klang som den.
Nu är du fri, nu är du bara vår.

Nu tydas lätt de färger två,
när intet annat skymmer:
Se vindens vidd skall bli ditt blå,
hvar vinges flygt den rymmer.
Ditt gula, solens flöde likt,
med rytm i dukens slag och bukt,
skall lysa ner, skall värma rikt vår mark i blom,
vår blom i frukt.

Per Hallström

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!