Flaggans dag

Nationaldagen 2018

Tidningen Svegot firar Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag.

NATIONALDAGEN. I dag firar Tidningen Svegot Sveriges nationaldagen genom flera publiceringar på temat. Den första i raden är Per Hallströms dikt, Flaggans dag, som tar avstamp i Unionsupplösningen.

Flyg raskt i topp, vår gamla flagg,
och signa nya tider!
Den flik, som bar på småsint agg,
ur duken slets omsider.
Ej längre störs vår harmoni;
mot sommarluft i sol du står med klang som den.
Nu är du fri, nu är du bara vår.

Nu tydas lätt de färger två,
när intet annat skymmer:
Se vindens vidd skall bli ditt blå,
hvar vinges flygt den rymmer.
Ditt gula, solens flöde likt,
med rytm i dukens slag och bukt,
skall lysa ner, skall värma rikt vår mark i blom,
vår blom i frukt.

Per Hallström

Kommentarer