Vi har varit alltför inkluderande

Vi vill inte vara en sekt, vi vill förändra samhällsdebatten och samhället i stort, skriver Johnny Lindén. Det finns inget stöd för auktoritära samhällsskick i den svenska kulturen eller hos det svenska folket, menar han.

KRÖNIKA. Oftast får vi höra motsatsen, att vi utesluter och ställer grupp mot grupp, men det finns definitivt ett område där vi borde vara långt mer exkluderande. Det är bland dem som anser sig vara på vår sida.

Oavsett om man lajvar revolution eller bara är en kuf så ska man inte oemotsagd få stå och kalla sig en av oss. Folkgemenskapen må ha plats för alla, men en politisk rörelse måste få välja sina företrädare. Platsar man inte så får man respass.

När nationalismen var en liten marginaliserad rörelse fanns det en alltför utbredd idé om att man inte kunde vara för kräsmagad och det gjorde att rörelsen drog till sig människor som trivdes i utanförskapet. När sedan rörelsen blir mainstream vill dessa individer inte följa med utan, tvärtom, vill de behålla den utestängda positionen. Bara där garanteras deras egen plats.

Denna mentalitet är inte förbehållen individer utan kan även omfatta grupper, generellt kallas en sådan grupp för sekt. En sekt kan aldrig vara folklig eller mainstream, det ligger i dess natur. Växer acceptansen för sektens idéer kommer sekten att flytta målstolparna så att de fortsatt ligger utanför det allmännas accepterade åsikter och normer. Utanförskapet är viktigare än målet.

Det finns inget stöd för auktoritära samhällsskick i den svenska kulturen eller hos det svenska folket.

Vi vill inte vara en sekt, vi vill förändra samhällsdebatten och samhället i stort. Därför har vi inte plats för lajvare, för kufar eller extremister. Vi kallas ibland för extremister, men vi kan logiskt argumentera för varje position och i princip varje ståndpunkt har varit mainstream innan kulturmarxismen förvred huvudet på den allmänna diskursen. Vi rättar till det som har gått fel och tar flocken tillbaka till den bättre vägen, bort från stupet.

En vattendelare, som jag ser det, är demokratin. Det finns inget stöd för auktoritära samhällsskick i den svenska kulturen eller hos det svenska folket. Uniformspolitik var inte en säljbar idé ens när sådana idéer spred sig som en löpeld på kontinenten. Det är osvenskt helt enkelt.

Vi är svenskar, vi har gått vår egen väg sedan vi tog det här landet från inlandsisen. Låt oss hålla oss till den.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}