Växjömoskéns grannar överklagar beslutet om böneutrop

Nu kommer protesterna mot polisens klartecken för böneutrop i Växjö. Två personer som bor i närheten av moskén har överklagat beslutet.

ISLAMISERING. Grannarna skriver att polisens beslut är felaktigt eftersom man aldrig gjorde en grundlig förstudie där de fick lämna synpunkter:

”Vi tycker detta beslut inte är rätt hanterat då man ej har frågat närliggande och berörda fastigheter innan man fattar ett sådant viktigt beslut som inkräktar på vårt hem.”

När stadens miljö- och hälsoskyddsnämnd yttrade sig om böneutropen rekommenderade de att polisen skulle inhämta grannarnas synpunkter innan de fattade beslut. Det struntade polisen i – eftersom allmänheten ”saknar relevanta kunskaper om ljudstörningar” …

Brydde sig inte om budskapet i böneutropen

Polisen har inte heller brytt sig om att det som ropas ut från moskén är rena hoten mot icke-muslimer samt att budskapet är att islam styr över denna bygd. De brydde sig bara om regler för ljudnivåer i utomhusmiljö.

De klagande grannarna skriver enligt SVT att böneutropen blir ett stort miljöproblem i deras hem eftersom de inte kan välja bort att lyssna, och att utropen gör grannarna ”ofrivilligt får ta del av religiös propaganda rakt i våra hem”.

Sista dagen att överklaga beslutet är 29 maj så än finns det möjlighet för fler Växjöbor att överklaga.

I kväll klockan 19 sänder Joakim Lamotte direkt från Stortorget i Växjö där han ska låta invånarna i den småländska staden säga sitt hjärtas mening om böneutropen. Följ sändningen här.

Kommentarer