Halvvägs till första Svenskarnas hus

Det fria Sverige har samlat en halv miljon till sitt banbrytande projekt

När den ideella föreningen Det fria Sverige grundades i slutet av 2017 var en av målen som presenterades etablerandet av det första Svenskarnas hus. Nu, inte ens ett halvår senare har den första milstolpen för att göra visionen verklig uppnåtts i och med att en halv miljon kronor samlats in.

SVENSK FRAMTID. Det fria Sverige är en intresseförening för svenskar och en samlingsplats för svenska nationalister alldeles oavsett deras partipolitiska hemvist. Redan när föreningen lanserades var det klart att det var något nytt och delvis obeprövat. Inspirerade av den europeiska nationalismens sociala idé i praktiken och med ett generationsperspektiv på verksamheten är Det fria Sverige ett alternativ över tid. Ett alternativ som därmed inte heller konkurrerar med nationella realpolitiska organisationer eller partier med fokus här och nu.

Föreningen har fyra huvudsakliga verksamhetsområden vilka redovisar på hemsidan. Ett av dessa områden är Svenskarnas hus och vi läser:

“Svenskarnas hus är föreningens mittpunkt, det är från dem all annan verksamhet utgår. Grundidén med Svenskarnas hus är erkännandet av att vi behöver platser som är våra i samhället. Det räcker inte med mötesplatser på internet, inte heller med konferenser och/eller offentliga sammankomster med ojämna mellanrum. Vi behöver platser som är våra; som ägs av oss och där vi bestämmer husreglerna.

“Allt eftersom att föreningen etableras och vinner stöd och förtroende kommer vi att utveckla detta på platser runt om i landet där vi har aktiva medlemmar som vill och kan driva egna hus eller andra fastigheter.

“Visionen om dessa hus är att de skall tjäna som en härd, en eld att samlas kring, en trygg plats för vårt folk. Svenskarnas hus ska vara öppna mötesplatser där å ena sidan föreningens medlemmar kan mötas och bygga sina nätverk, delta på intressanta och matnyttiga föreläsningar, uppleva sin egen kultur, med mera; men också platser där allmänheten är välkommen att besöka och själva ta reda på vad svensk nationalism handlar om, på riktigt. Vi har inget att dölja, snarare är vi stolta och glada över vårt engagemang.”

En halv miljon nu insamlat

På första maj stod det klart att man nu var halvvägs till den miljon som är första mål för att kunna köpa det första huset. I ett uttalande på hemsidan skriver föreningens ordförande Dan Eriksson:

“Idag, den första maj 2018, gick vår insamling till det första Svenskarnas hus över en halv miljon och vi är därmed halvvägs till insamlingsmålet. Efter två generösa donationer under tisdagen, på 2000 respektive 3000 kronor, kunde denna viktiga milstolpe uppnås. Vårt mål är att nå insamlingsmålet på en miljon kronor innan året är slut, och än så länge ligger vi alltså helt i linje med målet.”

Han berättar också att man redan undersökt två objekt men att ingen av de två uppfyllde föreningens högt ställda krav på det första huset.

När Tidningen Svegot pratar med Dan Eriksson förklarar han att den halvmiljon som är insamlad är donationer öronmärkta för projektet och som alltså ligger utanför övriga intäkter till föreningen. Han säger:

– I detta skede och fortsättningsvis, så klart, är det viktigt för föreningen att bygga upp starka ekonomiska muskler. Vi ska inte bara kunna köpa det första huset. När vi väl har köpt det måste vi ju också kunna driva det och all annan verksamhet som föreningen har. Därför har vi öronmärkt donationerna till huset, som ligger utöver andra intäkter.

Vi frågar Eriksson närmare om hur verksamheten i huset ska se ut, om han kan ge några exempel?

– Jag har en vision klar för mig och det är den vi skriver om på hemsidan och i skriften om föreningen. Framförallt ser jag det som en bas för vår sociala idé och som en samlingsplats. Inte bara på helger när vi har vår tänkta veckosammankomst utan varje dag. Och inte bara för medlemmar utan för svenskar som känner att de vill komma till en plats som är deras. The sky is the limit, säger man på engelska och det är sant.

Han fortsätter sedan:

– Vi kommer att presentera en film framöver som kommer tydliggöra det och vi håller också på att förbereda för en studieresa för medlemmar som är intresserade, då vi kommer att besöka några olika platser där denna typ av verksamheter redan finns och gör stor nytta. Jag tror att detta kommer hjälpa många att se visionen och ta den till sig.

En förening med över tusen medlemmar, en insamling som nu nått en halv miljon och så mediesatsningen Svegot på det. Det börjar handla om ganska stora summor pengar som förvaltas av föreningen. Vi frågar Dan Eriksson om detta och om han ser några risker i samband med att de ekonomiska musklerna växer?

– Vi hoppades ju på att föreningen skulle utvecklas som den gör och det var därför vi beslöt att organisera den som en registrerad ideell förening, underställd de krav som ställs på en sådan. Föreningen styrs av årsmötet, som fattar besluten och vår bokföring redovisas öppet för alla medlemmar. Därtill har vi två revisorer som noggrant följer arbetet. Vi har också öppen redovisning av medlemsantal samt prenumerationsutvecklingen på medieplattformen Svegot.

Han blir tyst ett tag och fortsätter sedan:

– Faktum är att jag inte känner till någon annan nationell organisation eller något projekt som är så transparenta med ekonomin eller medlemsutvecklingen som Det fria Sverige är. Vilka andra lämnar en årsredovisning? Vilka andra gör varje mötesprotokoll från styrelsen tillgängligt? Vilka andra kan svara på öret var varenda medlemskrona som samlats in tar vägen? Och det är precis så vi vill ha det från styrelsen. Alla kort på bordet, alltid. Att vi arbetar på det sättet tror jag också är en av orsakerna till föreningens framgång. Å ena sidan har vi en vision som vilar på en korrekt analys, å andra sidan är det tydligt för den som vill bli medlem att de också är med och bestämmer.

Uppenbarligen gör föreningen något rätt. I skrivande stund har man 1 050 medlemmar i föreningen och något fler än 900 prenumeranterTidningen Svegot.

Den nära framtiden då?

Avslutningsvis vill vi höra från ordföranden om den närmaste framtiden. Vad ligger i startgroparna för föreningen?

– Vi kommer att dra igång en offentlig kampanj inom kort, där vi tar upp en viktig fråga som är aktuell. Vi genomför också tre medlemsträffar i maj och efter att jag själv flyttat hem till Sverige igen kommer jag kunna ta mer handfast kontroll över arbetet med medlemsträffar och andra plattformar för att bygga nätverk mellan medlemmar. Jag kommer också utveckla vår närvaro på internet i och med att Tidningen Svegot blir mer självgående. Självklart fortsätter också sökandet efter det första Svenskarnas hus.

Eriksson tar ett djupt andetag innan han fortsätter:

– Sanningen är ju den att utvecklingen i föreningen överträffade alla förväntningar och vi gick på knä under arbetsbördan. Arbetet med föreningen sköts ideellt och det kommer inte hålla länge till utan att någon del blir lidande, så det är en uppgift jag måste lösa. Min förhoppning är att föreningen ska kunna ha det ekonomiska utrymmet att kunna anställa nödvändig arbetskraft inom kort. Vi har bara existerat i ett halvår, det är lätt att glömma, och med det i åtanke är jag mycket nöjd. Vi kan bara bli bättre och mer professionella. Ett annat mål jag har är att få de medlemmar som vill mer knutna till föreningsarbetet. Redan nu är det många som arbetar enligt principen om organisering underifrån, detta ska föreningen underlätta för. Vårt arbete har precis börjat.

Det fria Sverige är en frisk fläkt i den nationella oppositionen och fortsätter utvecklingen som den gjort hittills kommer vi höra mycket mer ganska snart. Och det från en förening som egentligen inte söker särskilt mycket uppmärksamhet utan som lägger tonvikten på att arbeta inåt, i alla fall än så länge.

Nyfiken på mer?
Lyssna på podcasten där Eriksson berättar mer om visionen med Svenskarnas hus.
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}