Därför skedde massavhoppet från Sverigedemokraterna i Motala-Vadstena

Under gårdagen lämnade över tio personer från SD i Motala-Vadstena partiet med omedelbar verkan. Detta skedde inför öppen ridå och såväl förtroendevalda som medlemmar klippte sina medlemskort framför filmkameran.

Tidningen Svegot rapporterade igår om massavhoppet från Sverigedemokraternas lokalavdelning i Motala-Vadstena. Spekulationerna har varit många om varför det skedde, speciellt eftersom vi samma dag fick veta att riksdagsmannen Olle Felten lämnade Sverigedemokraterna för att i stället ansluta sig till Alternativ för Sverige.

Tidningen Svegots Daniel Frändelöv kontaktade en av sverigedemokraterna som lämnade för att få veta bakgrunden till beslutet. Malin Fyrberg, nu före detta medlem i partiet återkom med detta svar:

“Vi är ett antal politiskt engagerade personer som under en längre tid sett en så pass anmärkningsvärd och destruktiv utveckling inom SD att vi nu väljer att gemensamt lämna partiet. Skälen uppdelade var för sig är följande:

 • Ett antal personer i lokalavdelningen valde att gruppera sig i ett läger där övriga saknade insyn och kontroll.
 • Man har från detta lägers sida haft ständig konflikt med två andra medlemmar i lokalavdelningen, vilket har haft mycket destruktiv inverkan på verksamheten.
 • Man har försökt, och lyckats, få dessa medlemmar uteslutna ur partiet.
 • På grund av detta lägers ageranden avgick tre personer från styrelsen under 2017 varvid lokalavdelningen även förlorade den bästa ordförande vi någonsin haft.
 • En person i detta läger har medgett att lojaliteter finns till extern part snarare än till lokalavdelningens medlemmar och partiuppgiften. Den lojaliteten innebär att beslut har kunnat fattats på helt annat håll än i styrelsen, vilket är detsamma som korruption. Självfallet har även detta skett utanför övriga medlemmars kontroll.
 • Man valde att överklaga ett 7-8 timmar långt årsmöte. I överklagan fanns det med skäl som var både påhittade och irrelevanta. Det enda som hade någon substans saknade likväl betydelse eftersom det var vad som framfördes muntligt som var avgörande för utgången av det mycket långa årsmötet.
 • SD:s riksorganisation fick detta förklarat för sig men valde ändå att underkänna mötet, trots mycket svaga argument från de som överklagade. Det tyder på att det finns lojaliteter inom organisationen som påverkar vad som ska hända och till vilken parts fördel. Även här framträder bilden av en korrupt organisation.
 • Den s k kommunikationsplanen utnyttjas för att kunna dölja vad som pågår.
 • Den tidigare partirevisorn, som hade vårt fulla förtroende när det gällde att verka för en seriöst arbetande organisation med verklig demokrati, fick inte förnyat förtroende.
 • Samma person finns överhuvudtaget inte med på riksdagslistan för Östergötlands del, istället hittar vi där personer som vi omöjligen kan stödja.
 • På grund av ombudssystemet finns den tidigare partirevisorn inte heller med som ombud på distriktsårsmötet, vilket visar att ombudssystemet missbrukas.

“Vi konstaterar från vår sida att det är alltför mycket som talar för att vi har såväl medlemmar som en organisation som inte verkar för sann öppenhet, sammanhållning och demokrati, istället ser vi en organisation som kännetecknas av korruption, egoism och självförstörelse där fel krafter vinner. Förtroendet för rättssäkerheten i partiet är förbrukat och därmed också förutsättningarna för att kunna stödja verksamheten och organisationen som sådan.

“Den samlade problembilden är så pass hopplös att det inte är någon mening att fortsätta, vi valde därför att klippa medlemskorten och begära utträde ur partiet.”

Den tidigare partirevisorn och riksdagsmannen som inte fanns med på listan för Östergötland som omtalas är Olle Felten.

Malin Fyrberg säger också till Tidningen Svegot att det inte är Sverigedemokraternas politik hon vänder sig emot utan den bristande interndemokratin och ur ledningen “kör över” sina egna medlemmar.

Under gårdagen ägnade Dan Eriksson hela “Den här Dan” åt att resonera kring vad som händer i Sverigedemokraterna och om uppstickaren Alternativ för Sverige. Se avsnittet nedan.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!