Med 100 år av svensk opposition i ryggsäcken

I dessa tider när den i decennier förda politiken visar sig ha fått Sverige att spåra ur helt och hållet är det många som yrvaket ser sig om efter alternativ. Då kan det vara på sin plats med en tillbakablick på den svenska oppositionen som har en lång tradition i Sverige. Det är många som sett vartåt det barkat hän och gjord vad de kan för att upplysa sina medmänniskor. Vilka är de viktigaste organisationerna och personerna? Och hur hamnade vi där vi är idag?

Ett resonemang kräver en utgångspunkt. När resonemanget skall kretsa kring den nationella oppositionens politiska framgångar (eller brist på sådana) är det inte helt enkelt att bestämma vilken denna utgångspunkt bör vara. Ser vi på det hela rent tekniskt så infördes inte allmän rösträtt i Sverige förrän 1921, vilket gör att detta skulle kunna vara en utgångspunkt. Å andra sidan var gårdagens Sverige något helt annat än det modernare Sverige och inget är egentligen sig likt, varför 1921 inte är en gångbar utgångspunkt för mitt vidare resonemang.

Inte heller kan utgångspunkten vara


Du behöver ha Svegot Plus för att läsa hela den här artikeln. 

Skaffa Svegot Plus nu


Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!