Europas folk vill stoppa den muslimska invandringen

En undersökning bland tio länder i Europa visar att 55 procent av befolkningen vill stoppa ”all framtida invandring från länder med muslimsk majoritet”.

EUROPA. Undersökningen som gjorts av den brittiska tankesmedjan Chatham House omfattar 10 000 respondenter – bara 20 procent av dem vill ha in fler muslimer i Europa. Inget nordiskt land deltog, däremot Polen, Ungern, Storbritannien, Österrike, Italien, Frankrike, Spanien, Grekland, Tyskland och Belgien.

Det största motståndet hittar man i Polen där hela 71 procent av befolkningen önskar noll procent muslimska invandrare i framtiden. I Österrike höll 65 procent med om detta, medan bara 53 procent i det politiskt korrekta och skuldtyngda Tyskland instämde. Det minsta motståndet uppmättes i Spanien där bara 41 procent sa nej till muslimsk invandring, vilket kan tyckas märkligt med tanke på att Spanien i 800 år var invaderat och styrt av de muslimska morerna.

Källa Mail Online
Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!