Knappt en enda flykting bland “flyktingarna” enligt statistik från UNHCR

Åter igen kommer rapporter som visar att det här med “flyktingar”, i verkligheten, inte är som propagandan. Och som vi nationella påpekat visar det sig att de flesta “flyktingar” inte är flyktingar.

Enligt statistik från FN:s flyktingorganisation UNHCR visar det sig att endast 4 808 av de 181 436 “flyktingar” som kom till Italien under 2016 var riktigt flyktingar, knappt tre procent alltså.

Vidare konstaterar man att hälften av de som tog sig till Italien inte ens ansökte om asyl utan “försvann”. Trots att i stort sett ingen av “flyktingarna” hade flyktingskäl har bara 5 000 av dem deporterats.

 

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!