Ny rapport visar när svenskarna blir en minoritet i Sverige

Karl-Olov Arnstberg sammanfattar en prognos gjord av en finsk docent. Den demografiska framtiden för de fyra nordiska länderna är tydlig, men inte ljus.

Realpolitik är förvisso viktigt, men kanske viktigare är att försöka förstå vad som väntar i en nära framtid. Speciellt viktigt är detta att förstår för den nationella oppositionen. En framtidsanalys krävs för att man skall veta vilka frågor som är viktiga och vilken taktik som skall användas. Det är också viktigt för gemene man att skapa sig en bild av framtiden för att kunna förbereda sig för den.

I denna anda är det viktigt att ta del av den befolkningsprognos som Karl-Olov Arnstberg sammanfattar på bloggen Invandringen och mörkläggningen. Arnstberg förklarar det publicerade:

“Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, mailade mig en prognos över demografiska förändringar för de fyra nordiska länderna fram till år 2065. Han hade sänt den till ett antal demografiska tidskrifter, men ingen var intresserad av att publicera hans arbete, vilket han tolkade som ett utslag av politisk korrekthet.”

Rapporten visar tydligt ett simpelt faktum. Det svenska (och de nordiska) folken håller på att bytas ut och (förutsatt att ingångsvärdena inte förändras kraftigt) kommer svenskar att vara en minoritet i Sverige redan år 2065.

Konsekvenserna av denna demografiska förändring kommer att göra sig gällande långt innan vi blir en minoritet. Studera tabellen ovan och försöka föreställa dig hur samhället kommer att se ut om åtta – tio år, alltså väldigt snart. Hur kommer lag och ordning påverkas? Hur kommer välfärden att klara av det? Det är frågor som måste svaras på för det duger inte att låtsas som inget.

Siffrorna är alarmerande och ett visst mått av desperation inträder naturligtvis. Å andra sidan visar siffrorna också att vi ännu har tid att göra motstånd, formulera idéer och erbjuda visionen om en alternativ framtid. Kunskapen om framtiden ger oss också möjligheten att förbereda oss på olika sätt för att kunna hantera den samhälleliga sönderfall som kommer i kölvattnet av den demografiska förändringen.

Kort sagt är det inte tid för panik, men det är hög tid för att ta saker och ting på allvar!

 

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!