Fem rimliga krav vi måste ställa efter attacken i Stockholm

Efter terrorn i Stockholm är det dags att förtydliga vad som krävs för att vända på den destruktiva utvecklingen. Svenskens krav bör vara enkla, men tydliga – här är fem stycken som lägger en god grund.

Efter attacken i Stockholm – terrorattacken, även om det inte är bekräftat ännu – borde krav ställas på regeringen. Detta bör göras av ett oppositionsparti. Något välformulerat krav misstänker jag inte kommer att komma. Därför tar jag på mig den rollen.

Jag är svensk medborgare och svensk nationalist; Sverige överlämnades till mig från mina förfäder och jag vill lämna det vidare till mina barn. Jag har i hela mitt vuxna liv strävat efter en förändring av den politik som jag vetat leder till just det som hände i Stockholm idag. Med detta i åtanke vill jag här ställa upp ett antal krav som skulle leda till ökad trygghet och säkerhet både omgående och på sikt.

Mina krav är inte sprungna ur vare sig hämndbegär eller med vad-var-det-jag-sa självgodhet. De är heller inte verklighetsfrånvända drömmerier eller präglade av någon revolutionsromantik. Mina krav är fullt rimliga och genomförbara i detta nu.

Om du skriver under på dessa krav är du välkommen att sprida dem vidare – faktum är att jag ber dig att göra det.

Som svensk medborgare och svensk sedan generationer (eller som Sverigevän oavsett härkomst) ställer jag följande krav till Sveriges regering, riksdag och rättsväsende:

  1. Sök upp och omhänderta samtliga utländska och svenska medborgare som stridit för eller på andra sätt hjälpt IS (och liknande organisationer). Därtill också alla som givit uttryck för sympati med dessa organisationer.
  2. Stäng omedelbart Sveriges gränser för ”flyktingar” och placera samtliga ”flyktingar” och migranter i interneringsläger. De skall inte, som idag, vandra fritt i vårt samhälle.
  3. Förklara – klart och tydligt – att Sverige nu gör om och gör rätt. Att vi inte kommer acceptera några angrepp på vårt land eller vårt folk (det svenska folket) samt att ni från och med nu har svenskarnas bästa som högsta prioritet. Föreningar, grupper, samfund etc. som inte förespråkar svenska intressen utan sina egna främmande gruppers särintressen skall inte få statliga bidrag.
  4. Gör klart att tiden då svensk politik och samhällelig koncensus gick ut på att föra fram idéer om att svenskar inte finns; att allt gott kommer utifrån etc. är över. Sverige främst, inget annat kan accepteras. Uppmana svensk media att vara delaktiga i att skapa en positiv svensk självbild.
  5. Inled deportering av alla utlänningar som tillhör kategori ett (se ovan) samt påbörja ett långsiktigt arbete för repatriering.

Efter att ha sett för många döda efter attackerna runt om i Europa och senast nu i Stockholm; efter att ha följt den undfallenhet man haft gentemot IS-återvändare såväl som svenskfientliga kriminella element; efter årtioenden av en förd politik och en massmedia som förnekat och förhånat Sverige och svenskarna; efter en politk som lett oss dit vi är idag – efter allt detta är mina krav rimliga.

Mer av den politik som lett oss dit vi är kan omöjligt vara lösningen – rakt motsatt politk kan dock vara det.

Låt oss pröva.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}