Italiensk borgmästare beordrade vägblockad för att stoppa migranter

Från olika delar av Europa blir åtgärderna för att hindra massinvandringen mer desperata och offensiva. I Italien valde en borgmästare att helt sonika blockera vägen till asylboendet.

Efter att den Syditalienska staden Vitulano tilldelades ytterligare “flyktingar”, som man inte har kapacitet att ta hand om, beslöt borgmästaren Raffaele Scarinzi att ta saken i egna händer och protestera handfast.

Sedan tidigare har staden tagit emot 30 “flyktingar” och nu skulle ytterligare 40 stycken tvingas på dem, något man inte hade kapacitet till enligt borgmästaren. För att visa sitt missnöje med beslutet gav borgmästaren därför order om att (den enda) vägen som ledde fram till flyktingboendet, skulle blockeras med sandsäckar, så att inga fler “flyktingar” skulle kunna bussas fram.

Efter förhandlingar med myndigheterna bestämdes att “flyktingarna” skulle transporteras till en annan plats i provinsen Benevento. Borgmästaren löste problemet för staden – så länge.

Borgmästaren Raffaele Scarinzi tog saken i egna händer och blockerade vägen till flyktingboendet med sandsäckar.

Borgmästaren har fått ta emot viss kritik för sitt tilltag, men eftersom han tillhör mitten-vänsterpartiet Demokratiska partiet, blir det problematiskt för öppna gränser-förespråkarna, något Lega Nord-ledaren Matteo Salvini också påpekade:

“Enligt vissa hade han fel, men enligt mig gjorde han rätt. Borgmästaren kommer från det Demokratiska partiet. Är också han rasist och populist?”

Italien har tagit emot en stor del av alla de “flyktingar” som sökt sig till Europa. För många är Italien ett transitland men många blir också kvar, vilket har satt stor press på civilsamhället, med kriminalitet, oro och utsatthet som följd.

Borgmästaren Raffaele Scarinzi är bara en i raden av borgmästare och lokalpolitiker som uttryckt eller visat missnöje med den förda politiken.

Kommentarer

Vi ger dig skriften gratis!

Skriv upp dig på Det fria Sveriges nyhetsbrev så skickar vi dig vår visionsskrift som PDF helt gratis (värde 99 kronor). Skriften har redan lästs av tusentals svenskar och lägger grunden för en framtid för ett fritt svenskt folk.

Det lyckades - vänligen kolla din inkorg för bekräftelse och skriften!